Kreuzworträtsel

Klicken Sie die Zahlen in dem Gitter an!
      1              2    
                    
3                4        
                    
  5      6                
7      8                  
9                      
         10             
                    
        11              
                 12     
      13                
                    
    14                  
                    
     15                 
                    
         16             
                    
      17                

Waagerecht:

1. odaállít, szolgáltat, kiállít, rendelkezésre bocsát, szállít, (szerszámot munkadarabhoz) {oda-/hozzá}szállít, fogást vesz, előtol
3. egy sorba helyez/állít, egy tekintet alá vesz, összehasonlít, egyenlővé/egyenjogúvá tesz
6. el{torzít/-csúfít}, meghamisít, elfordít, eltorzít, (sich) eltorzul
9. odaállít, odatámaszt, alkalmaz, munkába állít, szolgálatba fogad, kinevez, üzembe helyez, rendez, végez, intéz, tesz, élesztőt adagol, kovászol, cefréz, (sich) {oda-/fel}áll, sorba áll, neki{lát/-áll}, tetteti magát, viselkedik
10. magasra állít, felállít, felemel, magasra helyez, nagyra értékel/becsül
11. elzár, elállít, eltorlaszol, vmi elé állít vmit, átad, eljuttat, kézbesít, {oda-/hozzá}állít, hozzáigazít
13. vissza{állít/-igazít}, hátraállít, háttérbe szorít, vissza{ad/-szolgáltat}, {el-/félre}tesz, megőriz, (kat.) felment
14. beállít, behelyez, betesz, beigazít, beszabályoz, (vasúti kocsit) besorol, besoroz, munkába/szolgálatba állít, munkára felvesz/alkalmaz, {meg-/be}szüntet, abbahagy, szüneteltet, elhalaszt, elnapol, (sich) beállít, megjelenik, jelentkezik, ott terem, beáll vmire, igazodik, (lelkileg) felkészül
15. előre elkészít, kikészít, helyére tesz, elrendez
16. vmit vmi fölé tesz, túlzsúfol, följebb ad, átad
17. átad, átkapcsol

Senkrecht:

1. {meg-/tele}rak, ellát, elintéz, megművel, átad, kézbesít, megrendel, vhová rendel
2. átállít, átrak, (át)rendez, áthelyez, másképpen rak/helyez (el), (oldalakat) átállít (nyomda), transzponál (mat.), (sich) átállítja magát, áttér vmire, alkalmazkodik vmihez, körülállít, körülrak, körülfog, bekerít
4. vkinek a tetszésére bíz vmit, fel{ment/-szabadít}, rendelkezésre bocsát, függetlenít
5. letesz, lerak, elhelyez, (be)állít, félretesz, eltol, {le-/meg-/el}állít, kikapcsol, megszüntet, véget vet, eltöröl, vmire szán/beállít
7. hátrább tesz/helyez, vmi mögé tesz, utána{állít/-igazít/-szabályoz}, visszaigazít, üldöz vkit, szerelmével üldöz vkit, mászkál vki után, követ
8. ideállít, helyre{állít/-hoz}, megjavít, meggyógyít, előállít, gyárt, készít, termel, létesít, megteremt, (sich) megteremt, leáll (pl. vkivel vitatkozni)
12. {el-/át-/be}állít, rosszul/másképp állít be, áthelyez, elmozdít, eltol, {meg-/el}változtat, felismerhetetlenné tesz, eláll, (sich) eltolódik, tetteti magát, színlel