Kreuzworträtsel

Klicken Sie die Zahlen in dem Gitter an!
 1             2          
3            4            
                    
           5           
6                      
            7       8    9   
                    
10                11        
                    
 12                     
                    
 13   14            15          
                    
16           17             
                    
    18                  
                    
 19                     
         20             

Waagerecht:

3. (sich) hozzálát, nekifog
4. folytat, tovább csinál, eltávolít, el{utazik/-megy}, elköltözik, (sich) odébbáll
5. befőz, eltesz, tartósít
6. közelebb férkőzik vkihez/vmihez, megkörnyékez vkit, hozzáfog, nekilát
7. {rá-/fel-/oda}erősít, megcsinál, felülkerekedik, (sich) odatolakodik, összecsinálja magát
10. (sich) odébbáll, kereket old, meglép
12. ki{szed/-vesz} (foltot), (sich) összeszedi magát, elutazik, odébbáll, kievickél vmiből, megtollasodik
13. utólag csinál, minta után készít, utánoz, hamisít
16. vmit vmi köré tesz/csinál/illeszt, megváltoztat, átalakít, újracsinál, {le-/fel-/ki}dönt, kinyír
17. részt vesz, végigcsinál
18. (sich) odamegy, megközelít, hozzáférkőzik
19. (sich) bepiszkítja magát, összecsinálja magát, becsinál, felvág
20. belefog, neki{fog/-lát/-megy}, kezd

Senkrecht:

1. tovább csinál, folytat
2. bérmentesít
8. idecsinál, (sich) megjátssza magát, vminek nekifog, vmibe belekezd, nekiesik vkinek
9. felkoncol, lemészárol, ledönt, lehúz, levág
11. vmit {vmire/vmi fölé} helyez, elküld, kézhez juttat, örökül hagy, átad
14. leszed, leválaszt, {el-/le}tölt, elintéz
15. be{tesz/-csuk/-zár}, betöm, lezár, hozzá{készít/-csinál}