Kreuzworträtsel

Klicken Sie die Zahlen in dem Gitter an!
1   2                  3     4      
          5              6    
      7                    
                        
8             9               
                        
      10                    
                        
11                         12   
               13    14   15     16     
    17                      
                        
           18               
          19                
20                          
                        
21         22      23               
                   24       
25                          
             26             
 27                         
             28             
 29                         
         30                 

Waagerecht:

1. lemegy
5. elhomályosul, átpártol, mellőz
8. {neki-/rá}megy
9. össze{megy/-zsugorodik}
10. szembejön, eleget tesz, elő{segít/-mozdít}
11. kimegy, megnyilatkozik, feloldódik
14. körben jár, bánik vkivel/vmivel, vmivel foglalkozik
17. megy, mendegél
19. {körül-/körbe}járkál, megkerül, forog, körül{vesz/-ér}
20. haza{megy/-tér}, elköltözik, jobblétre szenderül
21. járásban elkoptat, átvizsgál, áthatol, érvényesül
23. bekerít, bemegy, megérkezik, összemegy
25. lemegy
26. visszamegy, hátramegy, hátrál
27. járkálással/sétálással eltölt, elmúlik, megszűnik
28. el{megy/-távozik}, tovább tart, folytatódik
29. vmitől megmenekül, vmit {el-/ki}kerül
30. tovább megy, folytat

Senkrecht:

2. felfelé megy, felvirul, virágba szökken
3. járással tönkretesz, {el-/szét}olvad
4. megindul, elsül, elkezdődik, le{szakad/-jön}, nekifog
6. járással elkoptat/elnyű, {be-/végig}jár, el{folyik/-hull/-vész}, hiányzik
7. lemegy, leereszkedik, süllyed, lehull
12. {vmin/vmi mentén} végig{megy/-sétál/-halad}
13. utánamegy vkinek, hajhász, késik (óra), elmarad vki/vmi mögött
15. vkivel megy/tart
16. felmegy, felszalad, magasba szökik, háborog, felrobban, lebukik
17. szintén odajön, csatlakozik, hozzá{jön/-járul}
18. részt vesz vmiben, megenged magának vmit
22. vki mellett/mögött megy, történik, végbemegy, lefolyik
24. jár, ünnepel, elkövet, vét